sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Hargs bruk
Hargs bruk skapades på 1630-talet. 1668 anlades ett järnbruk. Vallonsmidet upphörde 1921 och bruket övergick till sågverksdrift. Ägare sedan 1855 är släkten Beck-Friis.
 Läs mer om Hargs bruk här.       Se bilder från Hargs bruk här.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2004.

Copyright © 2005-2007 sindra.net