sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Harg, bruksort.


Lite historik om Hargs Bruk

1630-talet Landshövding Hans Claesson Kyle (d. 1659) skapar egendomen.
1664 ägs bruket av Hans Kyles döttrar Kerstin och Elsa Kyle.
1664 Riksamiral Gustaf Otto Stenbock (d. 1685) köper gården.
1668 anlade Gustaf Otto Stenbock järnbruk där tackjärn bearbetades till stångjärn
1668 Stockby masugn uppförs.
1680 Bennebols masugn uppförs.
1685ägs bruket av Gustaf Otto Stenbocks son Erik Gustaf Stenbock.
1700-talets början köps bruket av Karl Boman (d. 1722) av arvingarna till Christina Catharina De la Gardie (d. 1704) som var Gustaf Otto Stenbocks andra hustru.
1722 ägs bruket av Karl Bomans änka och barn.
1719 Harg härjas av den ryska flottan den 14 juli 1719. Ryssarna steg iland vid järnboden som låg på Hargsvikens södra strand. Kyrkan plundras först, sedan bränns alla byggnader ned vid prästgården, bruksherrgården och även bruket bränns ned. Allt utom Kyrkan förstörs. Skadorna som uppstod på Harg uppskattades till ett värde av 63.807 daler kopparmynt.
Harg beviljades åtta års skattefrihet samt andra lindringar för återuppbyggandet. Men något sådant syntes inte komma igång förrän 1730 då Harg fick en ny ägare.
1730 Friherre Erik Oxenstierna av Eka och Lindö (d. 1760) köper bruket av Karl Bomans arvingar för en halv miljon daler kopparmynt. Bruket återuppbyggs efter den gamla planen. Två vallonsmideshammare byggs.
1736 Tegelbruk anläggs.
1756 Hargs Bruk med tillhörande egendomar omvandlas till fidiekomiss av friherre Erik Oxenstierna. Detta innebär att äldsta son eller dotter ärver bruket med tillhörande egendomar i rakt nedstigande led.
1760 tas bruket över av friherre Carl Oxenstierna efter fadern Erik Oxenstiernas bortgång.
1795 avlider Carl Oxenstierna utan arvingar. Bruket övergår därför till Carls yngre bror Axel Oxenstierna (d. 1816).
1816 Axel Oxenstierna son Carl Gabriel Oxenstierna (d. 1873) tar över efter faderns bortgång detta år.
1873 Bruket ärvs av Carl Gabriel Oxenstiernas dotter Ebba Gustafva Eva Carolina Oxenstierna, g. m. hovmaskalken friherre Joachim Tawast Beck-Friis (d. 1888).
1855 Ebba Gustafva Eva Carolina Oxenstierna gifter sig med hovmaskalken friherre Joachim Tawast Beck-Friis (d. 1888).
1888 ägs bruket av Carl-Joachim Beck-Friis, son till Ebba Gustafva Eva Carolina Oxenstierna och Joachim Tawast Beck-Friis.
1905 En lancashiresmedja uppförs på järnbruket.
1918 Lancashiresmidet läggs ned.
1921 Vallonsmidet upphör. Bruket övergår istället till sågverksdrift.
1927 ägs bruket av friherre Carl Sigvard Beck-Friis son till Carl-Joachim Beck-Friis och Anna von Otter.
1962 Sågverket läggs ner.
1969 Fideikommisset avskaffas. Istället bildas aktiebolaget Hargs Egendom AB. Även driftbolaget Hargs Godsförvaltning AB bildas.
1996 Driftbolaget byter namn till Hargs Bruk AB
1999 Marka 6:1 köptes. Erik Oxenstierna skänkte Marka 6:1 till kyrkan i mitten av 1700-talet.

Foto: Marianne Gille, juli 2004.

 Se bilder från Hargs bruk här.
Till Vallonbruken i Uppland.
Till Hargs Bruk AB:s egen hemsida.

Copyright © 2005-2007 sindra.net