sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Harg, bruksort.


Hargs kyrka
Kyrkans äldsta del är kärnan av gråsten från 1400-talet. Efter det har kyrkan byggts om och ändrats ett flertal gånger.


Tornklockan


Bruksklocka


Fä- och foderhus


Bruksgatan


Bruksgatan med smedsboställen från 1730-talet.


Uppställt lok


Gamla Tegelbruket


Bruksmiljö


Bruksmiljö


Fä- och foderhus


Bruksmiljö


Magasinet


Brukskontoret med vaktkur


Herrgårdens stallområde


Bruksmiljö


Bruksmiljö


Smedja
Smedjan står orörd så som det såg ut den dagen den stängdes.


Bruksmiljö


Bruksmiljö


Bruksmiljö


Kolhus till vänster


Bruksgatan med kolhuset till höger


Foto: Marianne Gille, juli 2004.

 Läs mer om Hargs bruk här.
Till Vallonbruken i Uppland.
Till Hargs Bruk AB:s egen hemsida.

Copyright © 2005-2007 sindra.net