sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Strömsbergs Bruk
Det enda bevarade järnbruket i Uppland från 1700- och 1880-talet där alla komponenter finns bevarade som är tidstypiska för bruksmiljön. Bruket anlades redan 1643 av vallonen Welam Wervier från Verviers i Belgien.

 Se fler bilder från Strömsbergs Bruk.
Till Strömsbergs Bruks egen hemsida

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.

Copyright © 2006-2007 sindra.net