sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Strömsbergs Bruk


Masugn
I mitten av 1700-talet byggdes den första delen av masugnen. 1917 gjordes den senaste tillbyggnaden av flera.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Herrgården
Charles De Geer den äldre på Leufsta uppförde herrgården i karolinsk stil på 1750-talet. Han övertog bruket från brukspatronen Werviers efterlevande 1734. I bruket ingick också Vesslands bruk som Wervier köpt under sin tid på Strömsbergs bruk. Charles De Geer d. ä. överförde bruken till ett änkesäte för sin hustru. Efter Carl De Geer på Leufstas bortgång 1861 övergick ägandet genom arvskifte till släkten Baltzar von Platen. 1888 övergick ägandet till Axel Wachtmeister. År 1920 köpte Stora Kopparbergs AB bruken. I samband med det lades järntillverkningen ner.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Smedjehuset
Åren 1643 till 1645 uppfördes den första smedjan. Den hade en fransk hammare. Så småningom införs vallonsmide med både smälthärd och räckhärd. Den gamla vallonhärden fanns kvar ända fram till 1902 och anses därmed som den äldsta i Uppland. Den gamla hammarsmedjan brann ned 1698. Den nuvarande smejdan uppfördes 1833 och tillverkades av slaggsten och tegel. I slutet av 1890-talet fanns fyra lancashirehärdar och en vällugn i smedjan. En ånghammare flyttades från ullfors för att användas som räckhammare. Det fanns även en släthammare, en hopslagningshammare och en mublingshammare. Den sistnämnda kom från Västland och byttes mot en ny 1917. Hammarna drevs både av ånga och av vattenkraft. I början av 1980 renoverades smedjans yttre. Det ligger en klensmejda inte långt från smejdan.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Hammaren

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Kvarn, labbi och såg
Kvarnen, till höger i bild, är från mitten av 1800-talet. Före den nuvarande kvarnen fanns en mjölkvarn på den här platsen som tillhörde bönderna i närbelägna Dorkarby. Det processades mellan Wervier och bönderna i bygden om rätten att hålla kvarn i Dorkarby ström. Den gamla kvarnen brann 1648 och en ny kvarn uppfördes på ett annat ställe i strömmen. I ett kontrakt från 1885 ges bönderna rätt att för evärderlig tid mala sin säd vid kvarnen, vilket de också gör.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Kolhus
Kolhuset på bilden är ett av två välbevarade kolhus på bruket. Det uppfördes omkring 1830 och fasaden är av vitputs.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Rostugnar
Till vänster i bild syns resterna av rostugnarna. Rostugnarna är från 1849 och 1882.
Skorstenarna revs 1933.
Rakt fram i bild syns en del av kolhuset.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Klocktornet
Klocktornet uppfördes 1736 och har ljusmålad panel samt barockhuv.
I bakgrunden skymtar, spannmålsmagasin och ishuset.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Labbi

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Bruksgatan
Idag finns inget kvar av den ursprungliga bebyggelsen från 1600-talet. Den nuvarande bostadsbebyggelsen söder om bruksdammen är från början av 1800-talet och uppfördes i putsad slaggsten.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Skolmuseum
Skolmuseet nyttjas av ortens föreningsliv. Tidigare har det även funnits värdshus, lanthandel och post i Strömsberg.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Monument
Till minne av ångbåtsleden på Tämnarån Strömsberg - Skämsta/Tierp - Fors, från 1874 till 1920. Invigning av monumentet skedde på 130-årsdagen av de första pråmtransporterna i maj 1874.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Våghuset
Våghuset, som speglar sig vackert i Tämnarån, är från mitten av 1880-talet.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Våghusets interiör
Inne i våghuset förvarades vågen där det färdigsmidda stångjärnet vägdes inför försäljning.
Idag används det som informationsplats om bruket och vad man kan göra där.
Våghuset är öppet sommartid.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Brukskontoret
Brukskontoret var snickeriverkstad fram till 1910. Stora Kopparbergs lantbruk- och skogsförvaltning huserar i lokalerna sedan 1920.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Ishus och spannmålsmagasin

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Filmer som spelats in på Strömsbergs Bruk

Vändkorset, 1944.
Regi: Lauritz Falk.
Skådespelare: Lauritz Falk, Marianne Aminoff, Irma Cristensson.

Damen i Svart, 1958.
Regi: Arne Mattsson.
Skådespelare: Karl Arne Holmsten, Anna-Lisa Ericsson, Anita Björk.

Den Goda Viljan, 1991.
Regi: Billie August.
Skådespelare: Pernilla August, Svante Fröberg, Max von Sydow.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Till Vallonbruken i Uppland.
Copyright © 2006-2007 sindra.net