sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Söderfors brukssamhälle
Bruket anlades 1676 av bergmästare Claes Depken, senare adlad under namnet Anckarström. Då tillverkades skeppsankare till den svenska örlogsflottan med en speciell smidesmetod under vattnet.

 Se fler bilder från Söderfors bruk.
Till Söderfors egen hemsida

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.

Copyright © 2006-2007 sindra.net