sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Söderfors brukssamhälle


Storgatan
På bilden syns kyrkan rakt fram och bruksarbetarbostäderna med dagsverksklockan till höger. Närmast till höger i bild syns före detta skolan och närmast till vänster syns klockan från kraftstationen.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Herrgården
Gården uppfördes i karolinsk stil på 1690-talet och byggdes om i mitten av 1700-talet i rokokostil.

Till Söderfors Herrgårds hemsida
Till www.brukshotell.se

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Söderfors kyrka
Den första kyrkan var en liten träkyrka på 12 x 12 meter som invigdes 1694. Kyrkan förstördes i en brand 1789. En del av inventarierna lyckades man rädda. Den nuvarande kyrkan är från 1792 och ritad i nyklassisk stil av Erik Palmstedt. Planeringen av den nya kyrkan påbörjades redan i början av 1770-talet. Kyrkan och prästgården överlämnades till Söderfors församling 1945.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Dagsverksklocka

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Gamla Bränneriet
Byggnaden, som byggdes på 1750-talet, är beläget två meter från Dalälvens strand. Bruksledningen i Söderfors startade brännvinstillverkning i huset 1821. Anledningen var det stora missbruket av brännvin och det utbredda hembränneriet. Tillverkningen upphörde 1855. Istället gjordes huset om till tvättstuga åt brukspatron och hans närmaste underställda honom. Byggnaden nyttjades i slutet av 1800-talet som nöjeslokal för ungdomarna i Söderfors med "bränneridanser". Därefter blev det en bryggstuga. Långt in på 1900-talet bryggdes det maltstarkt bruksöl i lokalerna. När den perioden var över nyttjades lokalerna som lager åt den intilliggande trädgården. Övervåningen byggdes om till bostad 1986 och 1998 blev det caféverksamhet i bottenvåningen.

Trädgår´n i Söderfors med Café Gamla Bränneriet

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Brygga vid Gamla Bränneriet

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Hembygdsgården
Hembygdsgården ligger i hörnet av Storgatan och Strömgatan. Söderfors Hembygdsförening håller till här och har även guideade turer i bruksområdet.

Till Söderfors Hembygdsförenings hemsida

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Ankarsmedjan
Från början fanns två ankarsmedjor. Idag finns bara den mindre kvar. Ankarsmedjan är från slutet av 1600-talet och byggdes av slaggsten. Ankarna smiddes med en ny metod som kallades "halvvallonsmide". De levererades till Amiralet i Stockholm och senare kom även en viss export igång. Söderfors hade ensamrätt på ankartillverkningen fram till 1811. Ankarsmidet fortsatte i mindre utsträckning fram till 1883.

Efter renovering återinvigdes smedjan i november 1992. Idag finns möjlighet att få information om Söderfors förr och nu, bland annat med bildspelet "Järnarvet".

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Tre Ankare
Tre Ankare är ett minnesmärke av det Grekiska Templets 200-årsjubileum och iordningställdes 1997. Ankarna hittades i en källare till gamla Kraftstationen som revs 1976.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Brukshotell

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Nygatan
Nygatan med bruksarbetarbostäderna. 1750 blev Claes Grill ensam ägare till bruket. Då genomfördes omfattande renoveringsarbeten och brukets byggnader samlades efter ett speciellt mönster. Bostäderna sanerades. De rödamålade timmerhusen uppfördes mellan 1750 och 1780. De rappades och vitkalkades 1823.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Interiör av Söderfors Gammelgård
Smedsbostaden återspeglar hur en smidesmästare och hans familj levde på 1800-talet vid ankarbruket i Söderfors. Byggnaden uppfördes i slutet av 1700-talet. Interiören i Gammelgården återställdes 1948.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Enkhuset
År 1776 byggdes detta tvåvåningshus i slaggsten. Det var under Anna Johanna Grill den äldres tid. Verksamheten var en av Sveriges första sociala inrättningar och här bodde brukets änkor. Huset fyllde sin funktion ända in på 1950-talet. Idag används lokalerna till kontor, arkiv och museum.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Grillska huset
Släkten Grill ägde Söderfors från 1748 och fram till 1907, då det såldes till Stora Kopparberg. Adolf Ulrik Grill (son till Claes Grill) hade ett stort intresse för naturvetenskap. Han började tidigt samla på olika djur. Samlingen blev mycket stor och 1796 byggdes ett naturaliekabinett som kom att innehålla den stora samlingen av däggdjur, fåglar och fiskar. 1808 uppfördes ytterligare en utbyggnad. I slutet av 1820-talet överlämnades samlingarna till Kungliga Vetenskapsakademin och utgjorde därmed grunden till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Grekiska templet
Grekiska templet som ligger i Engelska Parken firade 200-årsjubileum 1997. Det föreställer en kopia av Theseustemplet i Aten. Templet uppfördes först i trä mellan 1795 och 1797. Senare byggdes det om i sten (1803-1804).

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Ankare
På Ankarbacken i Engelska Parkens östra del som ligger vackert beläget vid Dalälven återfinns dessa ankare. De sattes upp till brukets 200-årsjubileum 1876 och väger 4,7 ton vardera. De var avsedda för linjeskeppet Försiktigheten.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2006.


Till Vallonbruken i Uppland.
Copyright © 2006-2007 sindra.net