sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Skolgatan 45
Huset byggdes 1936 och innehöll Uppsalas första studentlägenheter med vattenklosett på varje rum. I folkmun kallades snabbt huset för "Klosettpalatset" eller "KP".
 Läs mer om Skolgatan 45 här.

Foto: Marianne Gille, maj 2005.

Copyright © 2005-2007 sindra.net