sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Skolgatan 45
Huset byggdes 1936 och innehöll Uppsalas första studentlägenheter med vattenklosett på varje rum. I folkmun kallades snabbt huset för "Klosettpalatset" eller "KP".

Vid invigningen av studentboendet sägs det enligt sägen att alla inneboende studenter spolade i samtliga 115 toaletter samtidigt. Detta fick till följd att Uppsalas vattensystem brakade samman.

När Rune Lindström (1916-1973) bodde i ett av studentrummen skrev han "Himlaspelet" ("Ett spel om en väg som till Himlen bär".

På 1980-talet övergick verksamheten i huset till hotellrörelse.

Foto: Marianne Gille, maj 2005.

Copyright © 2005-2007 sindra.net