sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Sala Källa (Trefaldighetskällan)
Sala Källa, även kallad Trefaldighetskällan, ligger i Källparken i Uppsala. Hit åkte folk både från staden och landsbygden första trefaldighetssöndagen för att dricka av det hälsosamma källvatten.
 Läs mer om Sala Källa här.

Foto: Marianne Gille, maj 2004. 

Copyright © 2004-2007 sindra.net