sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Österlövsta kyrka.
Är en av Upplands ståtligaste senmedeltida landskyrka som invigdes år 1451.
 Läs mer om Österlövsta kyrka.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2004.

Copyright © 2004-2007 sindra.net