sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Österlövsta kyrka


Kyrkan

Den 25 juli 1719 brändes kyrkan, klockstapeln och prästgården ned av de ryssar som härjade längs Sveriges östkust. Först år 1726 blev kyrkan försatt i gott skick. De första åren efter branden stod kyrkans ruiner orörda. Charles De Geer bekostade större delen av arbetena samt nästan alla inventarier.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2004.


Klockstapeln
Troligen byggdes klockstapeln 1723. Stapeln har tre klockor. Storklockan gjöts 1813 i Stockholm av C F Grönwall. Mellan- och lillklockorna tillkom år 1722 som gåva av Charles De Geer.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2004.


Altaret
Mittpartiet föreställer Jesu dop. Till vänster symboliseras Tron och till höger Hoppet av de symboliska bilderna. Under dessa finns De Geerska vapnet samt Charles De Geers namnchiffer. Efter 1956 års restaurering återställdes originalfärgerna.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2004.


Orgeln
Orgeln byggdes år 1725. Verket byggdes då av Johan Niclas Cahman, som även byggde orgeln i Lövstabruk, den idag enda bevarade Cahman-orgeln i original. År 1883 byttes verket ut av ett nytt, byggt av Setterqvist & Son. År 1959 omdisponerades verket och fasadens principal 8´ från 1725 års verk togs fram igen. Detta arbete utfördes av Marcussen & Sön, Aabenraa.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2004.


Tillbyggnad av gravkor
Charles De Geer utsåg Österlövsta kyrka som sin gravplats. Han avled i september 1730. Gravkoret vid kyrkans östgavel färdigställdes 1733 där Charles De Geer nu vilar.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2004.

Till Vallonbruken i Uppland.

Copyright © 2004-2007 sindra.net