sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Nybron
Nybron är från 1645. Anledningen var att efter stadsregleringen möjliggöra samfärdsel på den nya tväraxeln Vaksalagatan - Drottninggatan.
 Läs mer om Nybron här.

Foto: Marianne Gille, maj 2004.

Copyright © 2004-2007 sindra.net