sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.


Foto: Marianne Gille, juni 2004

Nybron, fortsättning.

Nybron är Uppsalas centralaste bro och kom till tack vare 1643 års stadsregleringsplan. Den första bron byggdes av trä som delvis förstördes i branden år 1702. Först 1779 ersattes den brandskadade träbron av en välvd stenbro som påminde om nuvarande Dombron i utseende. År 1899 byggdes bron om enligt ett tidigare framlagt förslag av stadsingenjör Z. Larsson. Kostnaden för ombyggnaden blev 24 000 kr. År 1953 breddades bron med körbanebredd från 6,4 meter till 12 meter och gångbanebredd från 2,6 meter till 3 meter. Kostnaden blev cirka 226 000 kr och bekostades helt av staden. Bron byggdes om utan att trafiken stängdes av och nyöppnades helt i oktober 1953. Vid trafikräkning över bron 1951 framkom det att bron trafikerades av 4 680 motorfordon på en dag och vid räkningen 1956 var det över 12 000 motorfordon. Så breddningen av bron var befogad. Först 1944 fastställdes namnet Nybron officiellt.

Copyright © 2004-2007 sindra.net