sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Islandsbron
Islandsbron är känd redan från första hälften av 1500-talet. Den första bron var av trä som vårflödena skamfilade en hel del.
 Läs mer om Islandsbron här.

Foto: Marianne Gille, juni 2004.

Copyright © 2004-2007 sindra.net