sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Haglunds bro
Haglunds bro förbinder Skolgatan över Fyrisån. I folkmun kallas den för Skolbron men det är inte brons rätta namn. Bron fick sitt namn efter Bankkassör August Haglund som skänkte bron till Upsala stad år 1901. Bron fick ny stålöverbyggnad 1992.
 Läs mer om Haglunds bro här.

Foto: Marianne Gille, maj 2004.

Copyright © 2004-2007 sindra.net