sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.


Foto: Marianne Gille, maj 2005.

Haglunds bro, fortsättning.
Bankkassör August Haglund (1837-1914) skänkte pengar till Upsala stad år 1901 för att möjliggöra brobygget. Haglunds bro byggdes samma år. Dessutom skänkte Haglund pengar till:
- reglering av Bangårdsgatan 1902
- en ombyggnad av Islandsbron 1906 med anledning av spårvägens anläggande
- en fond, August Haglunds fond, som förvaltas av Uppsala stad för bestridande av allmänna arbeten som brobyggnader och gaturegleringar.

Copyright © 2004-2007 sindra.net