sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Gimo, brukssamhälle.
Bruksmiljö med bland annat kyrka, herrgård, knutmassomuseum, bruksmuseum, gamla skolan.

 Se fler bilder från Gimo brukssamhälle

Foto: Marianne Gille, juli 2004.

Copyright © 2004-2007 sindra.net