sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Gamla Hotell Gillet
Från början uppfördes byggnaden som hospital för sjuka och fattiga år 1712. Efter hospitalets nedläggning har det bedrivits restaurang och hotellverksamhet i lokalerna. Efter hotellverksamhetens upphörande var huset rivningshotat. Opinionen lyckades rädda huset som idag innehåller konsthall och förvaltningslokaler.
 Läs mer om Gamla Hotell Gillet här

Foto: Marianne Gille, november 2004.

© 2004-2007 sindra.net