sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Gamla Hotell Gillet, fortsättning
Från början uppfördes byggnaden, som ligger vid Fyris Torg, som hospital för sjuka och fattiga år 1712. Biljardsällskapet Uppsala Gille köpte huset 1811 för att bland annat driva restaurangrörelse. Åren 1910-1973 drevs också hotellrörelse i fastigheten i traktörsläkten Svanfelds regi.

I samband med en om- och tillbyggnad 1873 fick huset sitt nuvarande utseende. Samtidigt byggdes det på en våning. År 1908 anpassades byggnaden till hotellverksamhet.

När hotellrörelsen lades ned 1973 skulle fastigheten rivas. Tack vare en stark opinion som verkade för byggnadens bevarande lyckades man rädda den. I samband med det gjordes byggnaden i ordning till konsthall och förvaltningslokaler.

Foto: Marianne Gille, november 2004.
© 2004-2007 sindra.net