sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.


Fyrisspången
Gångbron tillhör inte de äldre broarna men har en intressant modern historia. Den byggdes av Fyrisskolans elever och personal på 1980-talet.
 Läs mer om Fyrisspången här.

Foto: Marianne Gille, juli 2004.

Copyright © 2004-2007 sindra.net