sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.


Foto: Marianne Gille, juli 2004

Fyrisspången, fortsättning.
Väster om Fyrisån ligger Fyrisskolans lokaler och huvudbyggnaden. På 1980-talet hade skolan även lokaler i före detta Hästens skofabrik, nuvarande Länsförsäkringar, som ligger öster om ån. Eleverna var därmed tvingade att passera utefter den hårt trafikerade Luthagsesplanaden för att nå dessa lokaler. Alla uppvaktningar och böner om att kommunen skulle bygga en enkel gångspång var förgäves.

Elever och personal vid Fyrisskolan beslutade därför att ta saken i egna händer och bygga en bro. År 1982 efter cirka 5 000 arbetstimmar så var den 27 meter långa vackert bågformade gångbron klar.

Fyrisskolan kunde inte placera bron där det var tänkt eftersom det bland annat krävdes tillstånd till detta. I skydd av nattens mörker forslades därför bron till Stora Torget. På det viset fick man folkopinionen med sig och politikerna kunde inte längre säga nej till att placera bron vid Fyrisskolan. Kommunen skulle ändå få transportera bort den och att inte lägga den vid Fyrisskolan skulle ha retat medborgarna eftersom detta var ett vällovligt elevarbete.

Skolan lyckades därmed nå sitt mål, att få en gångbro där den ligger idag.

Våren 2004 bytte gångbron namn från Heimdalsspången till Fyrisspången.

Copyright © 2004-2007 sindra.net