sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Vyer från Uppsala och övriga Uppland.
Fotografier och historik från kända och mindre kända platser i Uppsala och övriga Uppland.
Bland annat om Cykelstaden Uppsala, Uppsalas äldre broar, Backmanska villan, Tropiska Växthuset i Botaniska trädgården och vallonbruk i Uppland.

Kungsängslilja, Upplands landskapsblomma.
Foto: Staffan Hagelin, maj 2004.

Copyright © sindra.net 2003-2007 Nyhetsbrev Uppdateringar