sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Kungsängslilja
Kungsängsliljan är Upplands landskapsblomma. Den fick sitt namn efter Kungsängen i utkanten av Uppsala, där blomman växer vilt (se bild). Området är numera ett naturreservat. Det sägs att Olof Rudbeck d. ä. införde Upplandsliljan i Akademiträdgården i Uppsala efter att han återkommit från sina utrikesresor 1654. Därefter förmodas att jord flyttats från Akademiträdgården till Kungsängen och därmed fört med sig lökar av växten. Blomman publicerades år 1745 av Linné.

Kungsängsliljan blommar i maj-juni och är en flerårig örtväxt. Den kan bli upp till 30 centimeter hög. Blommorna är klockformade och är vanligast i den karminröda färgen men det förekommer även vita blommor. Blomman har ett typiskt rutmönster på utsidan. Arten hör hemma på fuktängar i Mellaneuropa. I Sverige är den vanligast i Svealand men finns även i flera landskap från Skåne upp till Värmland, Dalarna och Ångermanland. Kungsängsliljan trivs på fuktiga strandängar.

Blomman odlas även som prydnadsväxt i uteplanteringar samt även som krukväxt.

Latinska namnet är Fritillia meleagris. Meleagris betyder pärlhönefläckig. På norska Rutelilje, finska Kirjopiarililja och engelska Fritillary, lokalt även snake´s head.

Foto: Staffan Hagelin, maj 2004.

Copyright © 2005-2007 sindra.net