sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.


Eddaspången
Från början lades gångbron ut över Fyrisån i Skolgatans förlängning år 1889. Den ersattes år 1901 av den körbara Haglunds bro eftersom en gångbro ansågs otillräcklig. Eddaspången flyttades 200 meter norrut och lades ut över Fyrisån i Odensgatans förlängning.
 Läs mer om Eddaspången här.

Foto: Marianne Gille, juli 2004.

Copyright © 2004-2007 sindra.net