sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.


Foto: Marianne Gille, maj 2005

Eddaspången, fortsättning.
Från början lades gångbron ut över Fyrisån i Skolgatans förlängning år 1889. Den ersattes år 1901 av den körbara Haglunds bro eftersom en gångbro ansågs otillräcklig. Eddaspången flyttades därmed 200 meter norrut och lades ut över Fyrisån i Odensgatans förlängning och fick namnet Eddaspången efter det närbelägna kvarteret Edda. Bron tillverkades av Berglunds Mekaniska Verstad och består av en nitad stålkonstruktion.

I oktober 2002 lyftes Eddaspången från sin plats, lades på stadiga järnbockar och kläddes in i ett tält, vid åkanten för reparation och målning. Bron väger 21 ton så det var ett tungt arbete som krävde stans starkaste lyftkran som vägde 300 ton.

Det blev en grundlig renovering. Ett hantverkslag på sex personer jobbade med bron hela vinterperioden. Plåtar, nitar och bultar byttes ut eller lagades av smeder och plåtslagare. Efter att bron blästrats ren blev den rostskyddsmålad. Därefter målades den i samma gråa nyans, även kallad SJ-grå, som sin ursprungsfärg från 1890-talet. Det blev ett styvt jobb även för målarna. Bron handmålades på gammalt sätt med blymönja och linolja i sex lager.

Eddaspången lades på plats igen vid Odengatans förlängning i april 2003. En del efterarbeten behövdes innan bron öppnades igen för gång- och cykeltrafik.

Copyright © 2004-2007 sindra.net