sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Bennebols masugnsbruk
Det tackjärn som producerades vid Bennebol förädlades sedan till stångjärn vid Hargs bruk, innan det skeppades vidare ut i världen.

 Se fler bilder från Bennebols masugnsbruk.

Foto: Staffan Hagelin, juli 2004.

Copyright © 2004-2007 sindra.net