sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Bennebol, masugnsbruk.


Bruksmiljö
Mellan 1683 och 1884 tillverkades tackjärn i Bennebols masugn.
Den röda byggnaden är rostugnen. Vita byggnaden är masugnen och till vänster om den skymtar labbin. I bakgrunden syns resterna av det eldhärgade kolhuset.


Labbi, lokal stavning av labby.
Här vilade det arbetslag som inte var i arbete. Det vilande arbetslaget måste finnas nära tillhands, ifall de måste rycka in i arbetet vid masugnen.


Bruksarbetarlänga

som den såg ut från början. Det här huset kallas "Karlkarls" av befolkningen, efter den som bodde i huset på 1800-talet.
Idag är byggnaden privatägd och innehåller Bokköket, ett antikvariat som bland annat har över 2 000 gamla och nya kokböcker.

Till Bokkökets egen hemsida


Bruksarbetarlänga
1700-talshus som restaurerades på 1980-talet.


Magasinet
Inne i magasinet kan man bland annat se en välbyggd modell av bruket, så som det sett ut en gång i tiden.


Modell av Bennebols bruk


Foto: Staffan Hagelin, juli 2004.

Till Vallonbruken i Uppland.

Copyright © 2004-2007 sindra.net