sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Backmanska villan
Uppsalas äldsta trähus, från 1600-talet. Backmanska villan var det enda bostadshuset i kvarteret Rosendal, som klarade sig oskatt i stadsbranden år 1809. Var det tack vare änkan Backmans böner?
 Läs mer om Backmanska villan här.

Foto: Marianne Gille, maj 2004.

Copyright © 2003-2007 sindra.net