sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn

Min far Harry Bemvéns pensionering

Förstasidan i Upsala Nya Tidning

Sista vagnen lämnar stallet

Det var 1942. I den gamla vackra tegelbyggnaden på Säbygatan, ritad 1906 av Folke Zettervall - son till domkyrkans restaureringsarkitekt Helgo Zettervall - stod Uppsalas fem ånglok, och ett tiotal ellok var inne för översyn.
I takgruset växte gräs och på gården stod lokmästarens stora päronträd.
Så såg det ut när lokreparatör Harry Andersson började i lokstallet: liv och rörelse dygnet om, egen smed och 20 anställda i verkstaden, plus en lokpersonal på 50-talet man.
Tre år senare kom vagnreparatör Harry Bemvén, och fortfarande var Uppsala en "stor station".
I dag går bägge i pension, och med dem lokstallet. Nu finns bara SJ-bussar kvar här.

Fortsättning

Källa: Upsala Nya Tidning den 18 december 1981. Text: Ann Svalander.

 

© 2000-2005 Marianne Gille