sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Västgötaspången
Är en gångbro och byggdes 1862 för att ersätta tidigare färjetrafik.
 Läs mer om Västgötaspången här.

Foto: Staffan Hagelin, juni 2004.

Copyright © 2004-2007 sindra.net