sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Tobo brukssamhälle
Bruksgatan i Tobo. Louis De Geer köpte hemmanet Toboda av kronan år 1643. I sin glans dagar fyllde Tobo Bruk hela Lövsta bruks behov av tackjärn.

 Se fler bilder från Tobo bruk.

Foto: Marianne Gille, juli 2006.

Copyright © 2006-2007 sindra.net