sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Sveriges Länsbokstäver

Blekinge
K
Gotland
I
Gävleborg
X
Göteborgs och Bohus
O
Halland
N
Jämtland
Z
Jönköping
F
Kalmar
H
Kopparberg
W
Kristianstad
L
Kronoberg
G
Malmöhus
M
Norrbotten
BD
Skaraborg
R
Stockholms län
AB
Stockholms stad
AB
Södermanland
D
Uppsala
C
Värmland
S
Västerbotten
AC
Västernorrland
Y
Västmanland
U
Älvsborg
P
Örebro
T
Östergötland
E
Copyright © 2005, 2007 sindra.net