sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Svartbäcken.
Svartbäcken är faktiskt en bäck. Mitt på fotografiet, vid pilen, syns Svartbäckens mynning ut i Fyrisån mellan Haglunds bro och Eddaspången. Från 1920-talet syns inte Svartbäcken längre utan har ett underjordiskt lopp under staden.
 Läs mer om Svartbäcken här.

Foto: Marianne Gille, maj 2004.

Copyright © 2003-2007 sindra.net