sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Uppsala Slott
Bygget av slottet påbörjades av Gustav Vasa i mitten av 1500-talet. 1757 erhöll slottet sin nuvarande form. Slottet inrymmer rikssalen, Uppsala Konstmuseum, universitetets konstsamling, landshövdingens bostad samt Sturevalven. Där finns även ett Mini-café.
Till Uppsala Slotts hemsida

Foto: Staffan Hagelin, maj 2004.

Copyright © 2003-2007 sindra.net