sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Skebobruk, brukssamhälle.
Vid förra sekelskiftet var Skebobruk Roslagens största arbetsplats. Skebo Bruk gick i konkurs 1924. Skebobruks Museiförening driver sedan 2001 verksamhet i gamla brandstationen.
 Se fler bilder från Skebobruk.
Till Skebobruks hemsida

Foto: Marianne Gille, augusti 2005.

Copyright © 2005-2007 sindra.net