sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Pumphuset
Pumphuset ligger vid Islandsfallet och var Uppsalas vattenverk mellan 1875 och 1968. Idag är Pumphuset ett museum som visar hur Uppsalas innevånare försetts med vatten, avlopp, gas och el.
 Läs mer om Pumphuset här.

Foto: Staffan Hagelin, maj 2004.
Copyright © 2004-2007 sindra.net