sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Politiska knuten
Politiska knuten var förr den naturliga mötesplatsen i hörnet av Fyris Torg och Drottninggatan. Även Upsala Nya Tidnings Citykontor har legat där (se bild) från 1 juli 1998 fram till april 2007. Då flyttar Citykontoret till Dragarbrunnsgatan tillsammans med nyhetsredaktionen, som flyttar dit från Danmarksgatan i Boländerna.
Vid Politiska knuten resonerade man i lugn och ro bland annat om dagens händelser som hade anslagits i detta hörn. Anslagen gjordes från början direkt på väggen, senare kom det upp en anslagstavla. Det var allt från offentliga anslag till enskilda meddelanden. Hörnet kallades även Haakens hörn.

Foto: Staffan Hagelin, juni 2004.
Copyright © 2004-2007, 2009 sindra.net