sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Örbyhus Slott.


Kopparporten
På andra sidan Kopparporten finns Handelsträdgården som startades i början av 1900-talet.


Före detta Vaktstugan


Slottet
I mitten av 1400-talet ägdes Örbyhus av Gustav Vasas farfar, Johan Christersson Vase. I februari 1577 avled Erik XIV här av arsenikförgiftning. Han hade då suttit fängslad på slottet i tre år.


Orangeriet
Orangeriet är från 1820-talet. Exotiska växter förvarades här vintertid, bland annat apelsin. Även andra känsliga växter fick sitt vinterviste här. Orange kommer från franskans ord för apelsin.
Orangeriet används idag för konserter samt fester och utställningar.


Spegeldammen


Före detta Värdshuset


Före detta Förvaltarbostaden


Före detta Arbetarbostäder


Spannstallet
Byggdes på 1830-talet. Stall för slottets vagns- och ridhästar. Här rymdes även vagnar och seldon.
Idag finns ett vagnsmuseum i en del av byggnaden.


Före detta Ladugården
Idag huserar Örbyhus Golfklubb i dessa lokaler. Här finns även en restaurang och möjlighet till övernattning.


Foto: Marianne Gille, juni 2006.

Till Vallonbruken i Uppland.

Copyright © 2006-2007 sindra.net