sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Norrlands nation
Norrlands nation bildades år 1827. Nationen hyrde lokaler på flera olika platser i Uppsala. Efter lång tids insamling av medel kunde det pampiga nationshuset, som ligger vackert beläget vid Fyrisån, invigas 1889. Norrlands nation är Uppsalas största nation med cirka 7.000 medlemmar.
Till Norrlands nations hemsida.

Foto: Marianne Gille, maj 2004

Copyright © 2003-2007 sindra.net