sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Mikaelskyrkan i Uppsala.
Sedan 1892 har Svenska Kyrkan bedrivit verksamhet i Mikaelskyrkan på Skolgatan 26. Nu är den tiden över. Annandag jul 2004 överlämnades nyckeln till Frälsningsarmén i Uppsala. De kommer att bedriva sin verksamhet här från 1 februari 2005 och 18 månader framåt medan deras egna lokaler renoveras. Därefter är det oklart vilken verksamhet som kommer att bedrivas i Mikaelskyrkans lokaler.

Foto: Staffan Hagelin, december 2004.

Copyright © 2005-2007 sindra.net