sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Akademikvarnen
På Kvarnholmen, mitt i Fyrisån, ligger den gamla akademikvarnen, universitetets gamla vattenkvarn, från 1760-talet. Ovanför Kvarnfallet som syns på bilden skymtar Kvarndammen. Redan på 1200-talet är platsen känd för sin kvarndrift. Kvarnverksamhet på platsen pågick ända fram till 1946. I det bevarade vattenhjulhuset kan man än idag göra en spännande upptäcktsfärd, som på ett fantasieggande sätt påminner om husets historia. Idag bedriver Upplandsmuseet sin verksamhet i den gamla kvarnen, där de har funnits sedan 1959.
Till Upplandsmuseet.

Foto: Marianne Gille, maj 2004.

Copyright © 2003-2007 sindra.net