sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.


Här kan du skriva några rader om du vill ha kontakt med mig.

Write some lines here if you want to contact me.

Ditt namn/Your name

Din e-post/Your e-mail

Ärende/Subject

Meddelande/Message

@nti Sp@m!
Copyright © sindra.net 2004-2008