sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Karlholmsbruk
Efter rysshärjningarna 1719, ansåg Charles De Geer det vara lämpligt att sprida verksamheten på flera orter. Charles De Geer blev ägare till säterigodsen Finnånger och Holmånger. Därigenom fick han tillgång till stora skogsområden och närhet till vatten genom Tämnarån och dess vattenfall som är två viktiga komponenter för järnhanteringen. Det nya bruket, Carlholm, fick sitt namn efter ägaren själv.
 Se fler bilder från Karlhomsbruk.

Foto: Staffan Hagelin, augusti 2004.

Copyright © 2004-2007 sindra.net