sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Referenser och Källor

Bennebols bruk. av Inger Ärlemalm. Utgiven av Bokköket, Bennebols bruk, 2001.

Bonniers Compact Lexikon 99. Tryckning: MLADINKSA KNJIGA, LJUBLJANA 1998.

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN. Uppsala Universitet. Finns även på nätet www.botan.uu.se/ Tryckning: Temdahls Tryckeri.

Bror Hjorths Hus i Uppsala.-som även finns på nätet. www.brorhjorthshus.com/

Brukshotell.se Broschyr tryckt av Östhammars Bild & Tryck AB 2006 - som även finns på nätet. www.brukshotell.se

Bruksvandring i Söderfors Broschyr utgiven av Tierps Kommun

Dannemora Hembygdsförening.

Den virtuella floran-som även finns på nätet. Den virtuella floran

Edsbro Masugn av Sigvard Larsson. Utgiven av Edsbro Hembygdsförening. Tryckeri: AB Skillingaryds Boktryckeri, 1990.

ETT BILDVERK OM UPPSALA av Erik Liljeroth, Teddy Brunius och Gurli Taube. Tryckeri: Allhems förlag, Malmö.

E4 Uppsala-Mehedeby broschyr utgiven av Vägverket, som även finns på nätet Vägverket.

Folder, om Dannemora av Lauri Kaponen och Ann-Charlotte Ljungholm, Östhammars kommun samt Per Arfvidson, PAN ARKITEKTER AB

Folk och företag kring Fyris av Olof Richard Sjöholm. Utgiven av Upsala Handelsförening. Tryck: Upsala Nya Tidnings Civiltryckeri 1992.

Forsmark och vallonjärnet av Artur Attman, K.C. Barraclough, Wilhelm Ekman, Bo Molander, Marie Nisser, Jonas Norrby, Kurt Samuelsson. Tryckning: Christer Persson Tryckeri AB 1987.

FORSMARKS BRUK - EN UPPLÄNDSK HERRGÅRDSMILJÖ av Sverker Janson och Bengt Janson. Tryckning: AB Boktryck, Helsingborg 1986 (1:2).

Fröken får jag betala! Kaféliv i Uppsala på 1930-, -40 och -50-talen. Upplandsmuseet. Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. SMÅSKRIFTSERIE Nr 5.

Från Dragarbrunn till Fyrislund Uppsalas 100-åriga brandkårshistoria. Utgiven av Brandförsvaret, Uppsala 1992.

Fyrisskolan, Uppsala. - som även finns på nätet. www.fyrisskolan.uppsala.se

Gimo Hembygdsförening

VÄLKOMMEN till Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala Broschyr.

Karlholmsbruk Broschyr utgiven av Hembygdsföreningen och Idé & utvecklingsgruppen.

KULTURMILJÖER I UPPSALA LÄN. BYGGNADSMINNEN. Länsstyrelsen Uppsala län. Repro och Tryck: Tierps Tryckeri AB, december 1999.

Länsstyrelsen/Stiftelsen Leufsta 1994

Nationalencyklopedin har en egen hemsida Nationalencyklopedin

Nymans vänner har en egen hemsida Nymansbolagen - cykelindustrins högborg

Ofvandahls Hovkonditori Trycksak.

RIKSANTIKVARIEÄMBETET/UPPLANDSMUSÉET

SKANSKA-som även finns på nätet. www.skanska.se

Skebobruks Museum. Historien om ett av de äldsta järnbruken i Sverige.Trycksak utgiven av Affärstryckeriet i Norrtälje.

SKÄFTHAMMARS KYRKA av Ragnar Stenberg. Tryckeri: Strängnäs Tryckeri AB, 1976.

Slott och herresäten i Sverige, UPPLAND 1 av Bengt G. Söderberg. Tryckeri: Allhems förlag Malmö, 1967.

Socknarna DANNEMORA, FILM, MORKARLA. DANNEMORA bygden Utgiven av Dannemora Hembygdsförening år 2003. Tryckning: Strandbergs Tryckeri & Design AB.

SPRÅK- OCH FOLKMINNESINSTITUTET har en egen hemsida www.sofi.se/

Stiftelsen Strömsbergs Industriminnen

Söderfors Hembygdsförening - som finns på nätet Söderfors hembygdsförening

Ullfors-gruppen

UPPSALA av bl a Ulla Björklund och Peter Gullers. Broschyren är utgiven av Uppsalas kommunstyrelse. Tryckeri: Upplands Grafiska, Uppsala 1982.

Uppsala Gator och gränder i går och idag av Mats Wahlberg. Tryckt av Wikströms Tryckeri AB, 1986.

Uppsala Kommun-som även finns på nätet. www.uppsala.se

Uppsala MER ÄN 700 ÅR av Teddy Brunius. LiberFörlag. Bohuslänningens Boktryckeri AB, Uddevalla 1986.

Uppsala. Stadsbyggande 1900-1960. Uppsala stads historia VI:9 av Carl Erik Bergold. Almqvist & Wiksell Tryckeri, Uppsala 1989.

Upsala Nya Tidning-som även finns på nätet. www.unt.se

Uppsalas gatunamn. Uppsala stads historia IX:1 av Mats Wahlberg. Almqvist & Wiksell Tryckeri, Uppsala 1994.

Uppsalas tekniska historia. Uppsala stads historia VI:12 av Bengt Flygt. Almqvist & Wiksell Tryckeri, Uppsala 1996.

UPPLANDS KYRKOR, kapitlet om Österbybruks kyrka av Inger Strömsten. Tryckeri: Strängnäs Tryckeri AB, 1978.

Upplands kyrkor -82. Österlövsta kyrka av Åke Nisbeth. Tryckeri: Ågerups Repro 1994.

Upptäck Uppsala. Text: Tore Frängsmyr & Christer Åsberg. Bild: Hasse Schröder. Tryckeri: Schröders Ord & Bild AB.

Utryckning Uppsala - som finns på nätet Utryckning Uppsala

Vallonbruk i Uppland - människor och miljöer av Olov Isaksson.

Vänge Hembygdsförenings broschyr om Ekeby by - som även finns på nätet Vänge Hembygdsförening

Ågatorna i Uppsala Konstvetenskapliga Institutionen Uppsala. VT 1981.

Österbybruks Herrgård, Wärdshuset Gammel Tammens hemsida Wärdshuset Gammel Tammen .

Hemsidor som jag har länkat till från aktuell undersida.

Copyright © sindra.net 2003-2008