sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Helga Trefaldighets Kyrka
Dagens Helga Trefaldighets kyrka byggdes år 1302. Redan på 1100-talet fanns en mindre träkyrka som revs i samband med att Domkyrkan byggdes. I och med det började Trefaldighetsborna bygga den kyrka som idag kallas Helga Trefaldighets kyrka.
 Läs mer om Helga Trefaldighets Kyrka här          Till Helga Trefaldighets Kyrkas egen hemsida

Foto: Marianne Gille, juli 2004.

Copyright © 2004-2007 sindra.net