sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Gunillaklockan
Klockan är skänkt, som slottskyrkans klocka, av Johan III:s andra hustru drottning Gunilla Bielke i slutet av 1500-talet.
När den ringer kväll och morgon, ringer den "i vård" respektive "ur vård". Det betyder att man inte fick bära öppen eld på gatorna om nätterna.
Gunillaklockan slår ungefär 150 slag varje dag klockan 6.00 och 21.00.

 Läs mer om Gunillaklockan här.

Foto: Marianne Gille, november 2004.

Copyright © 2004-2007 sindra.net