sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Grand Hotell Hörnan
Det anrika Grand Hotell Hörnan ligger i hörnet av Bangårdsgatan och Västra Ågatan vid Fyrisån. Hotellet invigdes 1907 och är ett av Uppsalas äldsta hotell. Hörnan innehåller 37 rum fördelade på fyra våningsplan. Hotellet är familjeägt och är ett av få hotell som fortfarande använder vanliga nycklar.

Till Grand Hotell Hörnans hemsida

Foto: Marianne Gille, maj 2005.

Copyright © 2005-2007 sindra.net