sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Fyris 1 & 2
Fyrisbiografen är en av Sveriges få privatägda biografer. Den har endast två salonger. Eftersom lokalen ligger i de gamla studentkvarteren kallades den länge för studentbion i folkmun.
 Läs mer om Fyrisbiografen här.           Till Fyrisbiografens egen hemsida.

Foto: Marianne Gille, maj 2005.

© 2005-2007 sindra.net