sindra.net - sindra betyder ursprungligen sprida gnistor och ska åskådliggöra de glödspån som faller när man t ex smider järn
Om du inte ser någon meny till vänster klicka här.

Fyrisån.
Dannemorasjön utgör en källsjö till Fyrisån som i huvudsak flyter åt söder, neråt i Uppland genom Uppsala, och mynnar ut i Mälarfjärden Ekoln. Fyrisån är cirka 80 kilometer lång och är Upplands största å.
 Läs mer om Fyrisån här           Läs mer om Fyrisån årum här

Foto: Staffan Hagelin, juni 2004.

© 2003-2007 sindra.net